Et nettverk av flere hundre oversettere i inn- og utland

TX:Translation har drevet med oversettelse i over 20 år og tilbyr profesjonelle fagoversettere og statsautoriserte translatører i de fleste språk.

Alle oversettere i vårt nettverk er fagfolk med høy kompetanse innenfor en rekke fagfelt, som dekker næringslivets behov for oversettelser innenfor flere språkvarianter. Vi har jobbet sammen i flere år og kjenner hverandres fagfelt godt. Det bidrar til at vi utfyller hverandre og samarbeider om språk og terminologi, der vi også leser korrektur for hverandre.

Hva trenger du?

Vi jobber hovedsakelig med engelske og norske tekster, men samarbeider også med en rekke høyt kvalifiserte translatører, og leverer oversettelser til og fra andre språk. Vi har lang erfaring og unik ekspertise innen energi, jus og offentlig sektor. Vi holder til på Forus i Stavangerområdet, men leverer våre språktjenester til hele landet.

Haster det?

Vår dynamiske samarbeidsform, både internt og med våre kunder, betyr høy kvalitet og rask levering. Ta kontakt i dag. Vi ser frem til å høre fra deg!

Trenger du oversettelse?

Når hvert ord teller, kan vi bidra med både korrekturlesing, språkvask og profesjonell oversettelse av høyeste kvalitet. Vi tilbyr oversettelse og kvalitetssikring av alle typer dokumenter, i tillegg til andre språktjenester, som tolking og terminologiarbeid. Har du en tekst som trenger en finpuss før den blir offentliggjort, kan vi tilby språkvask og korrektur av norske og engelske tekster for å løfte teksten ytterligere.

Statsautoriserte translatører

Har bestått en krevende og internasjonalt anerkjent eksamen i oversettelse, med spesiell vekt på teknisk, merkantil, juridisk og økonomisk/administrativt fagspråk. De har bevilling fra Kunnskapsdepartementet og er bemyndiget til å stemple og bekrefte riktigheten av oversatte dokumenter.

Våre dyktige statsautoriserte oversettere har lang erfaring med profesjonell oversettelse av formelle dokumenter, økonomisk-administrative tekster, juridiske og teknisk fagspråk, nettsider og informasjonsmateriell.

Fagoversettelse

Våre oversettere er eksperter innen sine felt. Det være seg årsrapporter, hjemmesider, tekniske dokumenter samt annen teknisk faglig dokumentasjon.

Språkvask og korrekturlesing

Vi kan hjelpe deg med å gjøre teksten bedre ved å gi den en språkvask. Ved en språkvask vurderes innholdet i teksten for å sikre at den er riktig og passende for det avtalte formålet.

Dette kan omfatte en språkvask av tekst som er skrevet på et språk av en som ikke har målspråket som morsmål. Korrekturlesing sikrer at staving og tegnsetting er riktig, uten å miste budskapet i kommunikasjonen. Våre oversettere og lingvister sørger for at teksten har naturlig flyt og er idiomatisk riktig.

Transkribering - filmoversettelser

Vi hjelper kunder med å overføre tale fra film, foredrag etc. til tekst. Transskripsjon innebærer å lytte til opptaket, forstå innholdet og overføre det til tekst slik kunden vil ha det, uten å utelate noe.

Tolkeformidling

Vi tilbyr rettstolker for domstolene samt for politiet.  Konferansetolking og tolking på seminarer, interne kurs og store arrangementer.

Konferansetolk

Få tilgang til tolker og prosjektledere som har konferanser som spesialitet. Vi tilbyr spesialiserte tolker til arrangementer i både offentlig og privat sektor, som store konferanser, styremøter, produktlanseringer, seminarer, delegasjonsmøter og pressekonferanser.

Vi oversetter et bredt
spekter av tekster

Vi har spesialisert oss på energi, jus og offentlig sektor, og kan håndtere større prosjekter med solid bransjeforståelse og fagspråklig trygghet. Våre dyktige og erfarne oversettere jobber med alt fra tekniske rapporter og juridiske kontrakter til magasiner og artikler for internett og intranett. Videre jobber de innenfor økonomiske rapporter, årsregnskaper og medisin/helse og omsorg.

Terminologi

Kombinasjon av egne og kunders databaser sørger for at de rette ordene brukes. Vi har bygget opp omfattende terminologidatabaser som inneholder over 70.000 ord innen forskjellige fagfelt, og vi har faste arbeidsgrupper som spesialiserer seg på ulike fagområder som olje/gass/subsea, miljø og fornybar energi, jus, økonomi og journalistikk. Vi er opptatt av tett dialog med deg som kunde, du er eksperten på ditt område.

Mangfold innen språkkombinasjoner

Vi tilbyr oversettelse til og fra de fleste språk for å nevne noen så som norsk – britisk og amerikansk engelsk – fransk – tysk – russisk – italiensk – spansk – dansk – svensk – finsk – arabisk – gresk – portugisisk – kinesisk etc.

Olje, gass og
grønn energi

Vi har lang erfaring med å bistå norske og internasjonale olje- og gasselskaper, leverandørindustrien og myndighetene med oversettelse, tolking og terminologi.

Vi jobber daglig med pressemeldinger, tekniske dokumenter og myndighetsdokumenter, kontrakter, rapporter og artikler for våre kunder. Flere av våre oversettere har bakgrunn fra petroleumsindustrien og informasjonsarbeid. Vi har også bygget opp en solid terminologidatabase innen olje og energi.

Offentlig sektor

Vi samarbeider tett med det offentlige for oversettelser av stortingsmeldinger, forskrifter, retningslinjer, rapporter og annet.

Vi vet at dette er svært viktige dokumenter som leses av mange, både i Norge og i utlandet. Våre strenge kvalitetskrav gjør at vi er et naturlig førstevalg for offentlig sektor.

Jus

Juridisk oversettelse, skattespørsmål, prosedyrer og dokumenter for en rettsak og rettstolkning.

Vi har solid erfaring innen juridisk oversettelse, enten det gjelder skattespørsmål, prosedyrer og dokumenter for rettsaker, andre juridiske dokumenter eller rettstolkning. Vi har også spesialisert oss på britisk og amerikansk juridisk språk, i tillegg til norsk. Våre kunder inkluderer alt fra de største internasjonale selskapene i oljeindustrien til små nisjebedrifter innen for eksempel grønn teknologi. Vi utfører språktjenester og oversettelser for offentlige tilsynsmyndigheter, rettsvesenet, direktorater og departementer, samt flere andre aktører i både privat og offentlig sektor.

Markedsføring og hjemmesider

Vi oversetter alle slags hjemmesider til og fra de fleste språk og hjelper til med redigering og språkvask. Videre tilbyr vi hjelp til grafisk løsninger og oppsett av hjemmesidene.

Økonomi og årsrapporter

Vi oversetter årsrapporter, kvartalsrapporter, styrets beretninger, økonomiske rapporter.

Data- og informasjonssikkerhet

Hos TX har vi stort fokus på sikkerhet når det gjelder deling av data. Vi har tre ulike metoder for overføring av oppdrag/data mellom oss og oppdragsgiver. For oversettelser der informasjonen anses som sensitiv benytter vi en kryptert overføringstjeneste med streng tilgangskontroll. Her gir vi oppdragsgiver en personlig pålogging for overføring av oppdrag. Dataene lagres hos vår IKT- leverandør som til enhver tid følger IKT Norges regler for Databehandlere.

Informasjon og data slettes når oppdraget er utført etter avtale med oppdragsgiver. For ikke-kritiske oppdrag kan oppdragsgiver overføre dette med bruk av e-post. Tredje alternativ er overføring ved hjelp av fysiske media som USB-sticks, CD/DVD m.fl. Andre metoder kan avtales om ønskelig. Hos e-Provider er vår tilgang til systemet sikret med 2-faktorautentisering. De benytter anti-virus/malware-systemer i alle ledd for å forhindre tap av data. Det utføres også daglig backup av disse lagringssystemene som en ekstra sikkerhet. All trafikk mot internett foregår kryptert.

Taushetsplikt - konfidensialitet

Konfidensialitet er en selvfølge for alle som er involvert i oversettelsesarbeidet. Taushetserklæring kan underskrives ved behov.

Språklig kompetanse,
engasjement og samarbeid

Livlige diskusjoner om hvilke ord og formuleringer som passer best er en del av vår hverdag. Alle deltar; de med lang erfaring og de med kortere erfaring som følger med på raskt skiftende digitale trender og begreper.

Solid bakgrunn og
praktisk erfaring

Våre oversettere har bred arbeidserfaring fra Norge og internasjonalt. TX tilbyr faglig kompetanse med statsautoriserte translatører og fagoversettere. Vi kan tilby våre kunder en unik bransjeforståelse, solid språklig kompetanse og praktisk erfaring med alle typer tekster gjennom mer enn 20 år. Denne kombinasjonen gjør at vi kan håndtere alle typer store og små prosjekter.

Her finner du oss

TX:Translation så dagens lys i 1997 og har siden den gang vokst fra et lite kontor i Stavanger til å bli en av de ledende leverandørene av oversetter- og språktjenester i Norge. Vårt hovedkontor er på Forus i FOMO bygget.

FOMO er mer enn et kontor, det er et felleskap, en livsstil, og en katalysator til godt arbeidsmiljø og samhold.

Kontakt

Besøksadresse

TX:Translation AS
Grenseveien 21
4313 Sandnes

Skroll til toppen

Contact us

When every word counts