Spesialister på energi og jus

Våre kunder inkluderer alt fra de største internasjonale supermajors i oljeindustrien til små nisjeselskap innen for eksempel grønn teknologi, i tillegg til offentlige tilsynsmyndigheter, rettsvesenet, direktorater og departementer, samt andre aktører i både privat og offentlig sektor.

Olje og energi

TX:T har lang erfaring i å bistå norske og internasjonale olje- og gasselskaper, leverandørindustrien og myndighetene med oversettelse, tolking og terminologi. Vi jobber daglig med pressemeldinger, tekniske dokumenter og myndighetsdokumenter, kontrakter, rapporter og artikler for våre kunder. Flere av våre ansatte har bakgrunn fra petroleumsindustrien og informasjonsarbeid. TX:T har også bygget opp en solid terminologidatabase innen olje og energi.

Jus

TX:T har solid erfaring innen juridisk oversettelse, enten det gjelder skattespørsmål, prosedyrer og dokumenter for en rettssak, andre juridiske dokumenter eller rettstolking. Vi har også spesialisert oss på britisk og amerikansk juridisk språk, i tillegg til norsk.

Offentlig sektor

TX:T samarbeider tett med det offentlige for oversettelser av stortingsmeldinger, forskrifter, retningslinjer, rapporter og annet. Vi vet at dette er svært viktige dokumenter som leses av mange, både i Norge og i utlandet. Våre strenge kvalitetskrav gjør at vi er et naturlig førstevalg for offentlig sektor.

TX:Translation: When every word counts