Kunder

TX:Translation AS Icon

Energi

TX:Translation AS Icon

Offentlig

TX:Translation AS Icon

Andre

Spesialister på energi og jus

Våre kunder inkluderer alt fra de største internasjonale selskapene i oljeindustrien til små nisjebedrifter innen for eksempel grønn teknologi.
Vi utfører språktjenester og oversettelser for offentlige tilsynsmyndigheter, rettsvesenet, direktorater og departementer, samt flere andre aktører i både privat og offentlig sektor.

Olje og energi

Vi har lang erfaring i å bistå norske og internasjonale olje- og gasselskaper, leverandørindustrien og myndighetene med oversettelse, tolking og terminologi.
Vi jobber daglig med pressemeldinger, tekniske dokumenter og myndighetsdokumenter, kontrakter, rapporter og artikler for våre kunder.
Flere av våre oversettere har bakgrunn fra petroleumsindustrien og informasjonsarbeid. Vi har også bygget opp en solid terminologidatabase innen olje og energi.

Jus

Vi har solid erfaring innen juridisk oversettelse, enten det gjelder skattespørsmål, prosedyrer og dokumenter for en rettssak, andre juridiske dokumenter eller rettstolking.
Vi har også spesialisert oss på britisk og amerikansk juridisk språk, i tillegg til norsk.

Offentlig sektor

Vi samarbeider tett med det offentlige for oversettelser av stortingsmeldinger, forskrifter, retningslinjer, rapporter og annet.
Vi vet at dette er svært viktige dokumenter som leses av mange, både i Norge og i utlandet. Våre strenge kvalitetskrav gjør at vi er et naturlig førstevalg for offentlig sektor.
Rull til toppen